כסא מסתובב לצורך הערכת מערכת שיווי המשקל מתוצרת Interacoustics דנמרק