כסא לצורך הערכה וטיפול במצבים של ליקוי במערכת שיווי המשקל מתוצרת Interacoustics דנמרק