מכשיר לצורך בדיקה, ניקוי ותחזוקת מכשירי שמיעה מתוצרת MedRx ארה"ב