קונסולה ניידת/נייחת לביצוע טימפנומטריה, OAE ו-ABBR מתוצרת Interacoustics דנמרק