מכשור לצורך הערכה ושיקום במצבים של ליקוי במערכת שיווי המשקל מתוצרת BERTEC ארה"ב