קונסולה ממוחשבת לביצוע בדיקות שמיעה, מדידה תוך אוזנית (REM) ובדיקת תקינות מכשירי שמיעה מתוצרת Interacoustics דנמרק